Πρόσκληση της ΜΟΔΙΠ "Η εξωτερική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας"