Εξέταση Πτυχιακών για Μηχανολόγους Μηχανικούς

**ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 2/11 ΈΩΣ 6/11, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ.

 

*ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΝΤΥΠΑ*

Για να μπορέσει κάποιος φοιτητής/τρια να παρουσιάσει την εργασία του/της θα πρέπει:

  1. Να συμπληρώσει και να αποστείλει στον επιβλέποντα Το ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος-χρήσιμα έντυπα), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την τριμελή εξεταστική επιτροπή.
  2. Να συμπληρώσει και να αποστείλει (ταχυδρομικά ή με courier) στην Γραμματεία του Τμήματος μία Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) για την συγγραφή της πτυχιακής (μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος-χρήσιμα έντυπα) και ένα CD-ROM με το κείμενο της εργασίας σε Format PDF (αποκλειστικά ένα ολοκληρωμένο αρχείο), τουλάχιστον 5 εργάσιμες πριν την προγραμματισμένη εξέτασή του/της.

Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να είναι ήδη δηλωμένες με το ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ στη γραμματεία. Αδήλωτες πτυχιακές δεν μπορούν να παρουσιαστούν.