TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ T.E.
 
 

 

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ - ΕΝΑΡΞΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  Αξιότιμοι Συνεργάτες και αγαπητά Μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων,

  Όπως ήδη γνωρίζετε, το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων αποτελεί τον μοναδικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που εκπροσωπεί την Χώρα μας στους Διεθνείς Οργανισμούς Συγκολλήσεων, και ειδικότερα στο European Welding Federation [EWF] και International Institute of Welding [IIW], με στόχο την προώθηση των νέων τεχνολογιών και ορθών πρακτικών στον κλάδο των συγκολλήσεων. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας έχουμε αναλάβει την υποχρέωση για εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού συγκολλήσεων με βάση τις εξουσιοδοτήσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου από τα ανωτέρω Διεθνή Ινστιτούτα, τα οποία έχουν αναγνωρίσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων ως αποκλειστικό Επιστημονικό και Τεχνικό εταίρο τους στην Ελλάδα.

  Το πρόγραμμα ΔΙΕΘΝΩΝ Συγκολλητών Ηλεκτροδίου για Γωνιακές Ενώσεις, διεξάγεται από το ανεξάρτητο τμήμα εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων [TEC] κατά τα πρότυπα του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, στις νέες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, στην οδό Τραπεζούντος 96 & Διγενή Ακρίτα στην Ελευσίνα.

  Επειδή οι συμμετέχοντες είναι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο, τα μαθήματα γίνονται καθημερινές απογευματινές ώρες και τα Σάββατα, και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 2 μηνών από την έναρξη του προγράμματος, που έχει οριστεί για την 3η Ιουνίου και ημέρα Δευτέρα.

  Η δομή του προγράμματος αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση:

  1.      Θεωρητική εκπαίδευση 25 ώρες

  2.      Πρακτική εκπαίδευση 140 ώρες

  Η εκπαίδευση αρχίζει με γενική βάση θεωρίας για την συγκόλληση Ηλεκτροδίου και Γωνιακές Συγκολλήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής υλικού προς κατεργασία.

  Στην συνέχεια υλοποιείται η Πρακτική εκμάθηση στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων. Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης  διεξάγονται γραπτές εξετάσεις και στο τέλος του προγράμματος θα γίνει μια πρακτική εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια σε πρακτικό και εφαρμοστέο στη βιομηχανία επίπεδο.

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και επιτυχείς γραπτές και πρακτικές εξετάσεις, λαμβάνεται το δίπλωμα Διεθνούς Συγκολλητή Ηλεκτροδίου Γωνιακών Συγκολλήσεων. Το δίπλωμα αυτό καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις επάρκειας προσωπικού συγκόλλησης όπως προβλέπει το Διεθνές πρότυπο EN ISO 9606.

  Με λίγα λόγια το πτυχίο IIW International Welder, δίνει την απτή απόδειξή της γνώσης της συγκεκριμένης διεργασίας συγκόλλησης, σε Διεθνές πρακτικό επίπεδο.

   

  ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

  §  Αρχάριοι, που θα υλοποιήσουν το σύνολο του προγράμματος.

  §  Έμπειροι συγκολλητές, που θα υλοποιήσουν ένα μόνο τμήμα της συνολικής προτεινόμενης εκπαίδευσης, μετά από αξιολόγηση.

  §  Χωρίς Εκπαίδευση. Όποιος υποψήφιος κατέχει πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητή για το Δίπλωμα που θέλει να αποκτήσει – π.χ. πιστοποίηση κατά ISO 9696 για ηλεκτρόδιο σε γωνιακές συγκολλήσεις, και 3 χρόνια προϋπηρεσία  ως συγκολλητής, μπορεί να προχωρήσει απ’ ευθείας σε εξετάσεις για την απόκτηση του Διεθνούς Διπλώματος.

   

  ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Για αρχάριους με συμμετοχή στο πλήρες πρόγραμμα

  Το κόστος συμμετοχής του σεμιναρίου είναι ακριβώς η τιμή κόστους χωρίς καμία προσαύξηση, κάτι το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στη φύση του Ινστιτούτου ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το κόστος αυτό διαμορφώνεται από την:

  §  Αμοιβή του διδακτικού προσωπικού,

  §  Το λειτουργικό κόστος των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεών και του εξοπλισμού,

  §  Η απόσβεση του υπερσύγχρονου εξοπλισμού Ψηφιακής Συγκόλλησης αλλά και Κανονικής συγκόλλησης,

  §  Το θεωρητικό υλικό το οποίο θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες,

  §  Το βασικό μέταλλο των δοκιμίων, που θα χρησιμοποιηθούν στην πρακτική εκπαίδευση

  §  τα αναλώσιμα υλικά, όπως ηλεκτρόδια, που θα καταναλωθούν για την διεκπεραίωση της πρακτικής εκμάθησης,

  §  Η καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια,

  Το κόστος εκπαίδευσης του προγράμματος ανέρχεται στα 1.700 ευρώ, και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

  Επιπρόσθετα, υπάρχει και ένα κόστος εξετάσεων το οποίο, αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα - για τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου - διαμορφώνεται στα 120 ευρώ ανά γραπτή εξέταση, και σε περίπτωση που αποτύχετε σε κάποια εξέταση μπορείτε να επανεξεταστείτε μέχρι και δύο φορές για κάθε ενότητα, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Προβλέπεται επίσης εξέταση πρακτικού περιεχομένου – με ξεχωριστό δοκίμιο εξετάσεων -  το κόστος της οποίας, ανέρχεται στα 500 ευρώ.

  Συνολικό κόστος εξετάσεων για την απονομή του Διπλώματος: 740 ευρώ, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις 2 γραπτές εξετάσεις καθώς και το κόστος εργαστηριακών ελέγχων, όπως ραδιογραφίας, διεισδυτικών υγρών, οπτικού ελέγχου, κλπ…

  Επίσης ζητάμε από όλους τους εκπαιδευόμενους μας να εγγραφούν και ως μέλη του Ινστιτούτου για τα επόμενα 5 χρόνια, λαμβάνοντας όλα τα ειδικά προνόμια μέλους, το οποίο έχει κόστος 100 ευρώ / έτος.

  Όσον αφορά την πληρωμή της εκπαίδευσης, θα πρέπει να βάλετε προκαταβολή πριν την έναρξη του σεμιναρίου, για να κατοχυρώσετε την θέση σας και στη συνέχεια η εξόφληση μπορεί να γίνει σε μηνιαίες δόσεις ή κάτι ανάλογο, μετά από συνεννόηση. Το πρόγραμμα μπορεί να καλυφθεί κατά ένα μέρος ή εξολοκλήρου από το ΛΑΕΚ. Η προκαταβολή και οι υπόλοιπες πληρωμές γίνονται αποκλειστικά στον εταιρικό Λογαριασμό του Ινστιτούτου, και συγκεκριμένα: ALPHA BANK - IBAN: GR19 0140 1680 168 00 2320 00 6753

  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης εκδίδεται νόμιμο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθώς και σχετικές αποδείξεις είσπραξης κατά την σειρά είσπραξης των διδάκτρων.

  Με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής (προτείνεται να ανέρχεται στα 500 ευρώ), μας αποστέλλετε την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, με μία Φωτογραφία αν είναι δυνατόν επίσης (για μελλοντική χρήση στην ταυτότητα μέλους).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και γενικότερα για την δράση του Ινστιτούτου, μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 55 42 609 ή στο 210 36 30 050. Επίσης μπoρείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο site www.wgi.gr

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Διεθνούς Συγκολλητή, μπορείτε να βρείτε στο site του Ινστιτούτου www.wgi.gr και πιο συγκεκριμένα:  https://www.wgi.gr/welders/c-1-international-welder

  Ακόμα το Ινστιτούτο διατηρεί σελίδες στο Facebook και το LINKEDiN https://www.linkedin.com/organization/5089086/admin/updates στις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς σχετικά με τις επιστημονικές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθείτε την σελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στο LinkedIn, καθότι η βασική πληροφόρηση όλων των νέων θεμάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, πηγάζει από εκεί.

  Είμαστε στη διάθεση σας, οι συνεργάτες μηχανικοί του Ινστιτούτο και εγώ προσωπικά, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση χρειαστείτε.

  Κολυβά Γεωργία

  Materials and Welding Engineer

  Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων

  Tραπεζούντος 96 και Διγενή Ακρίτα

  19200, Ελευσίνα, Ελλαδα

  +302105542609,  - www.wgi.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.