Το τμήμα

Πρόεδρος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού είναι ο Καθηγητής Μαρόπουλος Στέργιος.